Giriş Yap  |   Üye Ol
Yayın
Ürün Resmi
9900.00 TL
“Hareketli Bölümlü Protezler / Klinisyenin Rehberi”
Dentsem, diş hekimi muayenehanelerinin yanı sıra diş hekimliği fakültelerine de kaynak kitap niteliğinde olacak “Hareketli Bölümlü Protezler / Klinisyenin Rehberi” adlı kitabı Türkçe olarak Türk diş hekimlerinin hizmetine sunuyor. Prof. Dr. John D. Jones ve Prof. Dr. Lily T. Garcia tarafından yazılan kitabın çeviri editörlüğünü Prof. Dr. Bülent Uludağ ve Doç.Dr. Erdal Eroğlu yapıyor.
02.02.2013
Dentsem, diş hekimi muayenehanelerinin yanı sıra diş hekimliği fakültelerine de kaynak kitap niteliğinde olacak “Hareketli Bölümlü Protezler / Klinisyenin Rehberi” adlı kitabı Türkçe olarak Türk diş hekimlerinin hizmetine sunuyor. Prof. Dr. John D. Jones ve Prof. Dr. Lily T. Garcia tarafından yazılan kitabın çeviri editörlüğünü Prof. Dr. Bülent Uludağ ve Doç.Dr. Erdal Eroğlu yapıyor. 500 adet resim ve şeklin yer aldığı “Hareketli Bölümlü Protezler” kitabı,  büyük boy, sert kapak, toplam 288 sayfa olarak yayınlanacak.
Klinisyen İçin Gerçek Bir Rehber
Bu kitabın temel amacı hareketli bölümlü protez (HBP) kullanan hastaların muayenesi, teşhisi, tedavi planlaması ve klinik işlemleri konusunda klinikte çalışan diş hekimlerini bilgilendirmektir. Bu yeni “klinisyenin rehberi”, fakülte öğretim üyeleri, klinisyenler ve özel muayenehanede çalışan hekimler tarafından yapılan katkılar sayesinde yeni mezun diş hekimleri ile deneyimli klinisyen arasında HBP pratiği konusunda köprü oluşturacaktır. Kitabın diğer bir amacı da  modern dental pratiğe uyarlanabilen sağlam temel bilgiler oluşturarak, diş hekimliği pratiğinin gerçek dünyasında sağlıklı, öngörülebilir ve uygun maliyetli hareketli bölümlü protez üretebilmesini sağlamaktır.
 
Bu kitap hazırlanması, düzenlemesi, sunumu ve organizasyonu açısından diğer HBP kitaplarından önemli oranda değişiklik göstermektedir ve kullanıcı dostudur. HBP kitaplarının önemli bir bölümü ağırlıklı olarak teorik bilgiye önem vermiştir ancak “klinisyenin rehberi” kitabı özellikle HBP tedavisine yönelik pratik bilgiyi önemsemiştir. Klinikte çalışan diş hekimi, HBP tedavisine yönelik bilim ve sanata ilişkin güncel ve pratik bilgilere ulaşabilecektir. Tüm bunların yanı sıra bu kitap, klinikte çalışan diş hekimine teşhis, tedavi opsiyonları, yöntemleri ve HBP’lerde karşılaşabileceği sorunların çözümünde yardımcı olacaktır.


DENTAL KLİNİK DERGİSİ ABONELERİNE ÖZEL İNDİRİM


Kitabın ön şipariş kampayasından faydalanan Dental Klinik Dergisi aboneleri sadece 60 TL ödeyerek kitabı sipariş edebiliyorlar.

Sipariş Tel: 0 212 644 66 04


KİTAP BAŞLIKLARI
 
1- Neden hareketli bölümlü protezler?
- Hareketli bölümlü protetik tedavilere duyulan gereksinim
- Hareketli bölümlü protez hizmetlerinin niteliği
 
2- Bölümlü dişsiz hastalarda teşhis
- Muayene işlemleri ve teşhise yönelik bilgi
- Dental geçmiş
- Sistemik ve tıbbi geçmiş
- Subjektif değerlendirmeler
- Tıbbi konsültasyonlar
- Hastanın klinik muayenesi
- Radyografik değerlendirme ve teşhis
- Teşhis modellerinin analizi
- Hastanın psikolojik durumunun değerlendirilmesi
- Hastanın ekonomik önceliklerinin değerlendirilmesi
- Protetik Teşhis İndeksi (PTI)
- Protetik tedavi seçenekleri
- Sabit ve hareketli bölümlü protez kombinasyonları
- Tedavi planlaması
- Tedavi planının sunumu
 
3- Hareketli bölümlü protezler nasıl tasarlanmalı?
- Tasarım ilkeleri
- Kennedy Sınıf I için analiz ve tasarımı
- Kennedy Sınıf I
- RPI tasarım felsefesi
- Kennedy Sınıf III için analiz ve tasarım
- Kennedy Sınıf II
- Analizin, RPI tasarım felsefesine göre tekrarı (2. – 9. sorular)
- Kennedy Sınıf III için analiz ve tasarım
- Kennedy Sınıf III
- Kennedy Sınıf IV için analiz ve tasarım
- Kennedy Sınıf IV
 
4- Hastanın klinik tedavisi
- Hareketli bölümlü protez için ağız hazırlığı
- Nihai ölçü
- Ölçü maddesinin seçimi
- Ölçü kaşığının seçimi
- Düzeltilmiş model işleminin eliminasyonu
- Klinik değerlendirme
- Metal alt yapının uyumlandırılması Metal alt yapının uyumu
- Metal alt yapıyı uyumlama metotları ve işlemleri
- Metal alt yapının uyumlandırılmasından sonra klinik işlemler
- Dişlerin seçimi
- Bir sonraki klinik randevu
- Deneme randevusu
- Estetik değerlendirme
- Fonetik
- Oklüzyon
- Hasta toleransı
- Anatomik sınırlamalar
 
5- Protezin teslim sonrası bakımı
- Protezin teslimi ve bakımı
- Hareketli bölümlü protezin teslimi
- Protezin son kontrolü
- Hareketli bölümlü protez metal alt yapısının ağızda denenmesi
- Protez kaidesinin uyumunun değerlendirilmesi
- Protez kaidesinin kenar uzantılarının değerlendirilmesi
- Okluzal düzenleme
- Protezin tekrar artikülatöre bağlanması
- Protez tesliminden sonraki düzeltme işlemleri
- Tamir ve besleme işlemleri
- Teslim sonrası bakım: tamirler ve beslemeler
- Dayanak dişler ve hareketli bölümlü protezin uyumu
- Protez kaidesinin genel durumu ve uyumu
- Oklüzyon
- Rebazaj, besleme ve tamirler
- Dişsiz kret boyundaki azalma ve hareketli bölümlü protez
- Diş destekli hareketli bölümlü protez (Kennedy Sınıf III)
- Maksiller distal uzantılı hareketli bölümlü protez (Kennedy Sınıf I)
- Mandibular distal uzantılı hareketli bölümlü protez (Kennedy Sınıf I)
- Hareketli bölümlü protezin fonksiyon kaybının telafisi için yapılacak işlemler
- Tek aşamalı ölçü tekniği ile besleme işlemleri
- Distal uzantılı hareketli bölümlü protezler
- Tamirler
- Hareketli bölümlü protezlerde kırılmış prefabrike dişlerin tamiri
- Karmaşık tamirler
 
6- Alternatif hareketli bölümlü protezler
- Akrilik rezin HBPler
- Protezin fonksiyona dayalı tanımlanması
- Tedavi protezleri
- Nihai akrilik rezin protezler
- Akrilik rezin HBPin üretimi
- Hareketli bölümlü protezler için kullanılan bağlantılar
- Giriş
- Hareketli bölümlü protez için overdenture bağlantı yapımı
- Hareketli bölümlü protezlerde dental implantlar
- Alternatif HBP tasarımları
- Hareketli bölümlü overdenture protezler
- Swing-lock tipi HBPler
 
7- Geriatri ve hareketli bölümlü protezler
- Demografi
- Geriatrik hastadaki değişiklikler
 
8- Klinik senaryolar
- Klinik senaryo 1: Maksiller SBP ve mandibular freze kronlar üzerine oturan Sınıf II HBP
- Klinik senaryo 2: üst çenede total protez ve alt çenede orta hat üzerinde modifikasyon boşluğu olan Sınıf I tipi bölümlü protez
- Klinik senaryo 3: Maksillanın bir bütün olarak rekonstrüksiyonu: frezeli kuronlar, SBP ve hassas bağlantılı bilateral distal uzantılı HBP
- Klinik senaryo 4: Maksiller immediat total protez ve mandibular doğal diş destekli Sınıf I HBP uygulaması
- Klinik senaryo 5: Maksillo-mandibular Sınıf III HBPler
- Klinik senaryo 6: Maksiller Sınıf II tip HBP ve mandibular Sınıf IV tipi rotasyonel giriş yolu olan HBP
- Klinik senaryo 7: Döküm metal post ve kor dayanakların üzerine yapılan Sınıf I tip mandibular HBP
- Klinik senaryo 8: Tam ağız rekonstrüksiyonu ve mandibular Sınıf III tipi HBP
- Klinik senaryo 9: Maksiller total protez, mandibular Sınıf I Tipi HBP
- Klinik senaryo 10: Maksiller total protez ve mandibulada ortodontik stabilizasyon için labialde bükme tel barındıran Sınıf I Tipi HBP
- Klinik senaryo 11: Maksiller total protez ve okluzal dikey boyutu restore etmek için kompozit ile restore edilen Sınıf I tipi mandibular HBP
- Klinik senaryo 12: Maksillada immediat total protez ve mandibulada dişlerin bukkal yüzeylerine ve singulum tırnak yuvalarına kompozit uygulanmasının ardından Sınıf I tipi HBP uygulaması