Yayın » Endodontide Klinik Vakalar

%26
1200.00 TL
890.00 TL
Fiyatı 1200.00 TL   890.00 TL
Kategori Yayın
Yayıncı Dentsem

Endodontide Klinik Vakalar

Çeviri Editörlüğünü Dr. Emre Övsay'ın yaptığı Endodontide Klinik Vakalar Kitabı endodontik tedavide görülen temel sorunlar konusunda okuyucuyu, akademik açıklamalar eşliğinde eğiten ve sorgulayan gerçek vakalar sunuyor. Kitap, bir tedavi planının hazırlanmasında atılan adımlar ve en sık görülen tanıları resimli örneklerle açıklayan bir dizi vaka ile başlamakta, sonraki bölümler de aynı şekilde cerrahi olmayan kök kanal tedavisi, kanal tedavisi tekrarı, periapikal cerrahi, internal ve eksternal rezorpsiyon, acil durumlar, travma ve tam olarak gelişmemiş köklerin tedavisi dahil çeşitli tedavi seçeneklerinin tartışılmasının temelini oluşturan örnek vakalar sunular ile devam etmektedir.

Kendi kendini değerlendirme ve eleştirel düşünme yoluyla bağımsız öğrenmeyi teşvik eden, benzersiz vaka temelli format ile soruna dayalı öğrenimi Endodontinin bütün ana konularını kapsayarak destekleyen kitap, baştan sona sayısız fotoğraf ve çizim sunarak tanımlanan kavramları gösterir.

İÇİNDEKİLER
............................................................................................................................................ 
Bölüm 1
Giriş
............................................................................................................................................ 13
Bölüm 2
Tanı Vakası 1:
Diş Kırılması: Düzeltilemez
............................................................................................................................................1 7
Bölüm 3
Tanı Vakası II:
Exploratuar Cerrahi: Tam Olmayan Kırığın Restorasyonu
............................................................................................................................................ 25
Bölüm 4
Acil Vaka I:
Medikal ve Dental Uzmanlar Arasında İşbirliği
............................................................................................................................................ 35
Bölüm 5
Acil Vaka II:
Pulpa Debridmanı, İnsizyon ve Drenaj (İntraoral)
............................................................................................................................................. 43
Bölüm 6
Acil Vaka III:
Pulpa Debridmanı, İnsizyon ve Drenaj (Ekstraoral)
............................................................................................................................................ 53
Bölüm 7
Cerrahi Olmayan Kök Kanal Tedavisi Vaka I:
Maksiler Anterior Bölge
............................................................................................................................................. 61
Bölüm 8
Cerrahi Olmayan Kök Kanal Tedavisi Vaka II:
Mandibular Anterior
............................................................................................................................................ 69
Bölüm 9
Cerrahi Olmayan Kök Kanal Tedavisi Vaka III:
Maksiler Anterior/Zor Vaka (Kuronal 1⁄2’de Kalsifiye Kök Kanal Sistemi)
............................................................................................................................................ 79
Bölüm 10
Cerrahi Olmayan Kök Kanal Tedavisi Vaka VI:
Maksiller Premolar (Küçük Azı Dişleri)
............................................................................................................................................ 89
Bölüm 11
Cerrahi Olmayan Kök Kanal Tedavisi Vaka V:
Mandibular Premolar 
............................................................................................................................................ 97
Bölüm 12
Cerrahi Olmayan Kök Kanal Tedavisi Vaka VI:
Mandibular Premolarlar / Zor Anatomi (üç kanallı)
............................................................................................................................................ 109
Bölüm 13
Cerrahi Olmayan Kök Kanal Tedavisi Vaka VII:
Maksiller Molar / Dört Kanallı (MB1, MB2, DB, P)
............................................................................................................................................117
Bölüm 14
Cerrahi Olmayan Kök Kanal Tedavisi Vaka VIII:
Mandibular Molar 
............................................................................................................................................ 25
Bölüm 15
Cerrahi Olmayan Kök Kanal Tedavisi Vaka IX:
Maksiller Molar / Zor Anatomi (Dilaserasyon Gösteren Molar Vaka Tedavisi)
............................................................................................................................................133
Bölüm 16
Cerrahi Olmayan Yeniden Tedavi Vaka I:
Maksiller Anterior 
............................................................................................................................................143
Bölüm 17
Cerrahi Olmayan Yeniden Tedavi Vaka II:
Maksiller Premolar
............................................................................................................................................151
Bölüm 18
Cerrahi Olmayan Yeniden Tedavi Vaka III:
Mandibüler Molar
............................................................................................................................................159
Bölüm 19
Periapikal Cerrahi Vaka I:
Maksiller Premolar
............................................................................................................................................171
Bölüm 20
Periapikal Cerrahi Vaka II:
Komşu Dişlere Apikal Enfeksiyon Yayılımı
............................................................................................................................................ 179
Bölüm 21
Periapikal Cerrahi Vaka III:
Maksiller Molar
............................................................................................................................................ 189
Bölüm 22
Endo-Perio Arasındaki İlişkiler 
............................................................................................................................................ 199
Bölüm 23
Travma Yaralanmaları:
Avulse Olmuş ve Kökü Kırılmış Maksiller / Üst Orta Keser Diş
............................................................................................................................................ 207
Bölüm 24
Eksik Kalmış / Gelişmemiş Apeksler
............................................................................................................................................ 217
Bölüm 25
Eksternal / İnternal Rezorpsiyon
............................................................................................................................................ 231
Index
........................................................................................................................................