Giriş Yap  |   Üye Ol
Yayın
Ürün Resmi
775.00 TL
Oral İmplantoloji Eğitim Programı
Eğitmenliğini Prof. Dr. Gürcan Eskitaşçıoğlu ve Doç. Dr. Seçkin Ertuğrul’un yapacağı Oral İmplantoloji Eğitimi, Ankara’da özel olarak dizayn edilmiş eğitim salonunda gerçekleştirilecektir. 31 Mart - 1 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak eğitimde katılımcılar, modeller üzerinde uygulamalar yapacaktır. Ayrıca eğitmenlerin yapacağı implant uygulamasını da canlı izleme olanağına sahip olacaklar. 
06.12.2017
Eğitmenliğini Prof. Dr. Gürcan Eskitaşçıoğlu ve Doç. Dr. Seçkin Ertuğrul’un yapacağı Oral İmplantoloji Eğitimi, Ankara’da özel olarak dizayn edilmiş eğitim salonunda gerçekleştirilecektir. 

31 Mart - 1 Nisan 2018 
 tarihlerinde yapılacak eğitimde katılımcılar, modeller üzerinde uygulamalar yapacaktır.

Ayrıca eğitmenlerin yapacağı implant uygulamasını da canlı izleme olanağına sahip olacaklar.

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt: 0212 644 66 04 - 0507 895 31 14Program:

1. Gün

09:30 – 10:00 Sabah kahvesi eşliğinde tanışma
10:00 – 11:00 İmplantolojiye giriş
Dental implantolojinin felsefesi
Dental implantolojide temel kavramlar
Klinik ve radyolojik anatomik yapılar
İmplant ve doğal diş çevresindeki dokuların karşılaştırılması
Dental implantların makro ve mikro yapısı
Kemik kalitesi ve miktarının önemi
Teşhis ve tedavi planmasında multidisipliner yaklaşımın önemi

11:00 – 11:15 Kahve Arası

11:15 – 12:15 Tedavi Planlaması
Anamnez
İntraoral muayene
Ektraoral muayene
Radyografik değerlendirme
Panoramik radyografi
Bilgisayarlı tomografi
Dental volumetrik tomografi
Radyografiler üzerinde dijital cerrahi ve protetik analiz
Dökümantasyon, fotoğraf ve video kullanılarak hasta verilerinin oluşturulması
Hasta değerlendirmesi: Lokal risk faktörleri, başarıyı artıran tedavi protokolleri
Dental implantolojide endikasyonlar ve kontraendikasyonlar

12:15 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:30 İmplantolojide Temel Cerrahi Prensipler
Oral implantolojide kullanılan cerrahi aletlerin tanıtımı, dikkat edilecek unsurlar, fizyodispenser kullanımı
Operasyon öncesi hazırlıklar, sterilizasyon, yardımcı personel ve asistanın önemi
İmplantolojide ilaç kullanımı, güvenli tedaviler için protokoller, hasta konforunu artıran medikal tedaviler
Sistemik hastalıkların tedavi planı sürecindeki etkileri
Hemen, erken ve konvansiyonel cerrahi protokolleri, seçim kriterleri, avantaj ve zorlukları
Cerrahi uygulama prensipleri ve komplikasyonların önlenmesi
İmplant cerrahisinde ve ogmentasyonda uygulanan flap dizaynları, yumuşak doku hazırlıkları
İmplantolojide kullanılan dikiş teknikleri, kullanılan materyaller (Greft, membran...) ve kullanım alanları
İmplant cerrahisi ve pozisyonlandırılmasında dikkat edilmesi gerekenler, hatalı implant yerleştimlerinin önlenmesi ve düzeltilmesi
İmplant uygulamaları sonrasında görülebilecek erken veya geç karşılaşılan komplikasyonlar ve komplikasyonların yönetimi

15:30 – 16:00 Kahve Arası
16:00 – 18:00 İmplant Destekli Protezler
İmplant destekli protezlerin avantajları
İmplant destekli protez sınıflaması; sabit, hareketli ve geçici protezler
İmplant destekli sabit ve hareketli protezlerde oklüzyon ve biyomekanik, uzun dönem başarılı tedavi planlamaları için protokoller
İmplant destekli protezlerde kullanılan güncel teknik ve materyaller, kullanım endikasyonları ve yapım aşamaları, materyal seçiminde dikkat edilecek restoratif ve hastaya bağlı parametreler
İmplantüstü sabit ve hareketli protezlerde yıllık kontrollerde bakılması gereken alanlar bakım aşamaları
İmplant destekli restorasyonların alt ve üst yapılarında görülebilecek komplikasyonlar

İmplant Destekli Sabit Protezler
İmplant destekli simante protezler, endikasyonlar, estetik başarısı ve risk değerlerdirilmesi, biyomekanik komplikasyonlar ve yönetimi
İmplant destekli vida ile sabitlenen protezler, endikasyonları, estetik başarı ve risk değerlendirilmesi, biyomekanik komplikasyonlar ve yönetimi
İmplant destekli hibrit protezler, endikasyonları, estetik başarı ve risk değerlendirilmesi, biyomekanik komplikasyonlar ve yönetimi

İmplant Destekli Hareketli Protezler
İmplant destekli hareketli protezlerde planlama, estetik, fonksiyonel ve hasta konforuna bağlı faktörlerin değerlendirilmesi
İmplant destekli hareketli protezler, tedavi planlaması, farklı sayıda implant ile desteklenen tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi
İmplant destekli ball ataçmanlı protezler, tedavi planlaması, yapım aşamaları, kullanılan materyaller
İmplant destekli bar ataçmanlı protezler, tedavi planlaması, yapım aşamaları, kullanılan materyaller

Ölçü – Prova – Uygulama
İmplant destekli restorasyonlarda kullanılan dijital, açık ve kapalı konvansiyonel ölçü teknikleri ve ölçü materyalleri.
Restorasyon yapımı sırasında laboratuvar ve hekim iletişimi
Sabit ve hareketli restorasyonların prova, uygulama aşamaları

--------------------------------
--------------------------------

2. GÜN

09:00 – 10:00 Dijital İmplantoloji
Bir günde bilgisayar destekli cerahi ve protetik implant uygulamaları. Cerrahi rehberli uygulama ve dijital ölçü – tasarım / üretim (Guide ve CAI – CAD/CAM)

Pratik Uygulamalar
10:00 – 12:00 Cerrahi Pratik Uygulama
Cerrahi Kit
Hands-On Cerrahi Uygulama 5Her katılımcı dişhekimi, çene modelleri üzerinde implant uygulaması yapacaktır)

12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 16:30 Protetik Pratik Uygulama
Protetik Kit
Hands-On Protetik Uygulama (Her katılımcı dişhekimi, implant destekli sabit, hareketli ve hibrit protezler için modeller üzerinde açık ve kapalı teknik ile ölçüler alacaktır)

16:30 – 17:30
Hasta Üzerinde Canlı Cerrahi Uygulaması
Eğitmenler tarafından klinikte yapılacak canlı implant uygulamaları, 4K kalitesinde 88 ekranda eğitim merkezinden interaktif olarak izlenecektir.

17:30 – 18:30
Değerlendirme ve Katılım Belgesi Alma TöreniAyrıntılı Bilgi ve Kayıt: 0212 644 66 04 - 0507 895 31 14