Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) ve Horlamada Diş Hekimliği Uygulamaları Eğitimi
Dentsem, dünyada diş hekimliği klinik pratiğinde hızla yer bulmaya başlamış ancak ülkemizde henüz yeterince bilinmeyen ve pek uygulanmayan tedavi yöntemlerine yönelik eğitimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.
17.06.2017
Dentsem, dünyada diş hekimliği klinik pratiğinde hızla yer bulmaya başlamış ancak ülkemizde henüz yeterince bilinmeyen ve pek uygulanmayan tedavi yöntemlerine yönelik eğitimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Uyku-yaşam kalitesinde diş hekimliği etkisi konusunda ufuk açan "
Uyku-Solunum Bozuklukları: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) ve Horlamada Diş Hekimliği Uygulamaları Eğitimi"nin  ilkbahar programı 4 Ekim tarihinde İstanbul'da düzenlenecek. 

Prof. Dr. Hüseyin Kurtulmuş tarafından verilecek uygulamalı eğitim, Uyku-Solunum Prostodontisi hakkında bilgi edinmek, uyku apnesi-horlama için ağız içi apareylerin diş hekimliği uygulamalarını öğrenmek ve klinik pratiğine eklemek isteyen dişhekimleri için hazırlandı.Eğitmen: Prof. Dr. Hüseyin Kurtulmuş

Tarih: 4 Ekim 2020

Yer: İstanbul


 
Eğitim İçeriği


Teorik Kısım:
OSAS Fizyopatolojisi
- Tanımlar
- Obstrükti
- f Uyku Apnesi (OSA) ve Horlama
- OSA İlişkili Risk Faktörleri

OSAS Klinik Özellikleri, Sonuçların Yansıması ve Tanısı
- Fizik Muayene
- Üst Solunum Yoluna ait Bulgular
- Tanı Yöntemleri
- Teşhiste Sefalometrik Değerlendirme ve Analiz
- Klinik Öngörü
- Dişhekimine Teşhisde Algoritma

OSAS Tedavi Yaklaşımları ve Yöntemleri
- Ağız İçi Aparey Tedavisi
- Neden Ağız İçi Aparey Tedavisi?
- Mandibular Advancement Splint:’MAS’ (Mandibuler İlerletici Splint:‘MİS’) Endikasyonu, Kontrendikasyonları
- Neden MAS?, MAS’ın Avantajları (Diğer tedavi yöntemlerine göre)
- OSAS’da Diş Hekiminin Rolü ve Yeri, Dişhekimliğinin Önemi
- OSAS’da Ağız İçi Aparey Seçenekleri (Sınıflandırılması)
- MAS Tedavi Basamakları veYapımı (Protokol, Tasarım Prensipleri ve Dizayn)
- MAS’ın Etki Mekanizmaları

Ağız İçi Apareylere Karşı Genel Önlemler, Cerrahi Tedavi ve
Diğer Endikasyonlar
- OSAS Tedavisinde Ağız İçi Apareylerin Karşılaştırmalı Olarak Başarısı, Üstünlüğü
- Ağız İçi Aparey Tedavisi Uygulamasının Karşılaştırmalı Sonuçları
- MAS için Tedavi Algoritması

Uyku Bruksizmi
- Belirtileri
- Tedavi 

Pratik Kısım:
MAS için klinik ve teknik uygulama: Klinik iş akışı basamakları, Uyumlama, Püf noktalar, Başarı için kriterler, Pratik yöntemlerin tarifi, Takip, Bakım prosedürü ve Kullanım özellikleri, Sıkça sorulan sorular (SSS), Problemler ve çözümleriBu Eğitime Bir Diş Hekimi Neden Katılmalı?


Horlama ve OSAS’ın kontrol altına alınmasında alt çeneyi anteriorda pozisyonlandıran oral apareylerin çok başarı sağladığı, gittikçede artan sayıda çalışma ile gösterilmiştir. MAS (MİS)’ın faydaları ve avantajlarıda diğer tedavi yöntemleri ile karşılaştırıldığında daha popülerdir, daha yüksek düzeyde tedavi edici etkinliğe ve hasta uyumuna sahiptir. En önemlisi de; Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AASM) tarafından da bir tedavi endikasyonu olarak bildirilmiştir. Buyüzden de, ağız içi aparey, diğer tüm tedavilere göre artık çok kullanılmaktadır.

Ayrıca, günümüzde hastalar, MAS’lardaki gelişmelere bağlı olarak daha rahat tolere etmekte, ve bunları kullanmayı tercih etmektedirler. Özellikle de cerrahinin düzeltici ve açma, azaltma tekniklerine karşı mekanik ventilasyon yöntemi (non-invaziv, konservatif) ile yaklaşım yaptığı için, çoğu üst hava yolu ameliyatından daha etkilidir.

O halde tüm bilimsel veri ve klinik sonuçların ağız içi aparey lehine olduğu günümüzde, çoktan bir diş hekimi ve bir diş hekimliği uygulaması olması gerekir, klinik pratiğimize girmeli, katılmalı ve başlanmalıdır. Çünkü, horlama ve OSAS’ta MAS(MİS) ile; bir diş hekimi tanıda, tedavide ve takipte ayrılmaz bir parçadır ve aslında, gerçekten de çok başarılıdır.
Öğrenme hedefleri:

- Solunum ile ilişkili uyku bozukluklarının genel bir terminolojisini öğrenmektir. Muayene form, anketve izleme-takip cihaz veya yöntemlerini tanıtmaktır.
- Uykuda solunum rahatsızlıklarını ve buna bağlı olarak uykuda solunumun anatomik tıkanma noktalarını tanımaktır.
- Üst hava yolu solunum akışındaki sınırlanma, tıkanma ve/veya daralma zayıf, kötü dinlenilmemiş bir uyku için, kronik stres için, yorgun uyanmak için, depresyon için nasıl bir ortam yaratır? Bu durumda dişhekimliği bilimi nasıl çalışır? Bir diş hekimi nasıl işe yarar?
- Orofarinks’den
sorumlu biz diş hekimleri tanı kriterleri açısından üst solunum yolu anatomisi ve fizyolojisinde kendi bölgesinde çalışırken ilgili hangi patalojik bulguları görebilir? Bunları nasıl değerlendirmelidir? Teşhisde hangi algoritma ile hareket etmelidir?
- Sefalogramları en kolay şekilde nasıl kullanabilir ve nasıl okuyabilirim, neyi değerlendirmeliyim?
- Ne zaman Ağız İçi Apareyi tercih etmeliyim?
- Neden Ağız İçi Aparey ve MAS dizaynı olmalı?
- Bunların uyku sırasında hava yolu üzerindeki etkilerini öğrenmek.
- MAS protokolü nedir?, Nasıl en pratik yöntemlerle yapılır?
- MAS teknik prensipleri ve klinik uygulama basamakları öğrenmektir.
- Bir diş hekimi olarak rolüm var mı? Diş hekimliğinin önemi nedir? Diş hekimi kliniğine bir bakış açısı kazandırarak, bu konuda kapsamlı bir strateji sağlamak hedeftir.
- Bir uyku doktoru da olmak dişhekimliği uygulamalarımı genişletmek nasıl olabilir?
- Bunun dışında; bir diş hekimine, uykudaki hava yolu sorunlarını ve bunlarla ilişkili olarak eşlik eden dental hastalıkları kontrol edici ve onarıcı bir dental uygulama için sağlam bir temel ve sistematik bir yaklaşım sağlamaktır. Dental problemler ile uykudaki disfonksiyonel solunum arasındaki nedensel ve korelasyonel ilişkileri göstermektir.
- Ayrıca; uyku halindeyken anormal nefes almanın (solunumun) stomatognatik sistemi uğrattığı hasarına, sağlığı ve/veya hastalığına etkisi üzerine çalışmaktır.
- Burun solunumunun önemini, ağız solunumunun zararlı etkisi ve doğru bir uyku solunum işleyişi stratejilerini anlamak ve hastaları bu yönde teşvik etmektir.
- MAS ile diğer tedavi yöntemlerinin (özellikle cerrahi ile) karşılaştırılması yapmaktır (önemli mi?, başarısı ve sonuçları bakımından).

 - Her vakada uygulayabileceğim basit bir tedavi algoritması var mı? Nedir? Hangi vakada hangi yolu izlemeliyim? Bir klinik kılavuz mevcut mudur?

Kurs kapsamında sunulacak olan bu klinik kılavuzun hedefleri: 

 - Diş hekimlerine OSA hastalarını tedavi edebilecek bir sağlık personeli olduklarını göstermek için tasarlanmıştır. Tüm mevcut kanıta dayalı AASM pratik parametreleri temel alınarak hazırlanan bu kılavuz ile hem teşhis hem de tedavi algoritması sunmaktır.
- AASM’nin mevcut kanıta dayalı uygulama pratiklerinden öneriler ile birlikte Cochrane Collaboration gibi en güncel konsensus tavsiye kararları ve mevcut literatürler tekrar gözden geçirilerek; dişhekimleri açısından, ağız içi araç tedavisinin pratik, basit, kolay uygulama kriterlerini sunmaktır.
- Uyku ile bağlantılı hava yolu sorunlarını kontrol etmek ve gidermek için sistematik bir yaklaşım sunmaktır.
- Adımlardan oluşan bu klinik kılavuz uyku-solunum(hava yolu) sorunlarını yönetmek için en basit seçeneklerden giderek daha kompleks, kombine çözümlere kadar değişen bir değerlendirme ve yönetim stratejisi aracılığı ile diş hekimlerini yol göstermektir.


-------------------------------------------------------------
Detaylı Bilgi & Kayıt: 0 212 644 66 04 
-------------------------------------------------------------